form-re-form

Form-re-form gillar bokstäver, siffror och tecken. Och organiska enkla mönster. Grafiskt och rent. Ibland lite inspirerat av femtiotalets formspråk. Just nu jobbar vi mest med datum i olika former som kan specialanpassas som dagblocks- och streckkodsaffischer.

Produkter