Användarvillkor för webbplatsen epla.se

Allmänt

Dessa användarvillkor är ett juridiskt avtal mellan dig och Epla AS. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat villkoren. Om du inte accepterar dessa villkor, kan du inte använda webbplatsen.

Användarvillkoren och eventuell annan information på denna webbplats kan ändras eller uppdateras. Du är skyldig att hålla dig informerad och uppdaterad om dessa villkor. Vi rekommenderar därför att du besöker och läser igenom dessa villkor varje gång du besöker webbplatsen.

Beskrivning av webbplatsen

Webbplatsen epla.se är en teknisk tillrättaläggning för att utövare av konst och hantverk och andra som önskar sälja produkter som faller in under Eplas verksamhetsområde, ska kunna sälja sina produkter via webbplatsen. Dessa upprättar sin egen butik på webbplatsen och säljer sina produkter genom denna butik.

Webbplatsen kommer också att kunna erbjuda andra funktioner och tjänster för butiker, kunder och andra användare av webbplatsen såsom diskussionsforum, bloggar, professionella användarforum mm.

Ansvar för webbplatsens innehåll

Den som lägger in och postar information på webbplatsen ansvarar till fullo för innehållet i informationen inklusive dess integritet och för att den är korrekt, att den inte strider mot lag eller gällande regelverk och att den inte medför överträdelse av tredje parts immateriella rättigheter, äganderätt eller integritet. Detta gäller för både text, bilder, länkar till andra webbplatser mm.

Epla ansvarar inte för material, information, produkter eller annat som läggs ut på eller säljs via webbplatsen.

Även om Epla har installerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att utomstående kommer in eller för att information på webbplatsen går förlorad, finns ingen absolut säkerhetsgaranti. Personlig information kan komma på avvägar och missbrukas. Information som anges på webbplatsen är på eget ansvar, och du är medveten om risken med att lagra personlig information på en webbplats.

Webbplatsen kan innehålla information från externa källor eller länkar till extern information. Epla garanterar inte att denna information eller länkarna alltid är korrekta och uppdaterade. Användare av webbplatsen är skyldiga att själva skaffa sig överblick och undersöka att de har korrekt information bl.a. genom att besöka tredje parts egna webbsidor.

Villkor för att använda webbplatsen

Det är inte tillåtet att posta stötande, oanständigt, vulgärt, hotfullt, pornografiskt material eller material av förtalskaraktär, som kan vara eller står i strid med lag eller gällande regelverk. Inte heller är det tillåtet att posta material som gör intrång i annans upphovsrätt, inklusive närstående rättigheter. Information som läggs in av en säljare i en epla-butik eller meddelanden som postas på forum, bloggar, och liknande, av användare lagras på webbplatsen. Denna information kommer att vara öppet tillgänglig för andra användare av webbplatsen.

Det är tillåtet att länka till andra sidor som är relevanta för innehållet på webbplatsen. Det är inte tillåtet att länka till konkurrerande webbplatser. Om du länkar till platser utanför webbplatsen måste det klart framgå att detta inte är sidor som tillhör Epla och dessa sidor får inte innehålla bilder, text eller annat innehåll som verkar stötande, oanständigt, vulgärt, hatiskt, är av förtalskaraktär, hotfullt, pornografiskt eller andra typer av material som kan strida mot lagen eller gällande regelverk.

Du bekräftar att du inte kommer att försöka kringgå webbplatsens säkerhetsåtgärder och att du ska följa alla relevanta lagar, regler och föreskrifter när du använder webbplatsen.

Om du bryter mot villkoren för webbplatsen riskerar du avstängning från webbplatsen. Epla förbehåller sig rätten att när som helst postera, radera eller ändra information som bryter mot villkoren utan att meddela detta i förväg. Epla är skyldig att reagera och ta bort olagligt material eller länkar till detta om det upptäcks eller när Epla får information om förhållandet, jfr 5 § lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

Vid misstanke om att webbplatsen används för kriminell verksamhet kan relevant information vidarebefordras till polisen eller andra offentliga myndigheter,. Användare som misstänks för att vara involverade i sådan verksamhet kommer att stängas av med omedelbar verkan.

Upphovsrätt

Allt material och all information som producerats av Epla AS är Epla AS egendom och får inte reproduceras utan Epla AS skriftliga samtycke. Epla-logotypen, domännamnet epla.se och webbplatsens design tillhör Epla AS.

Upphovsrätt till allt övrigt material och information på denna webbplats tillhör den som har producerat eller gjort materialet tillgängligt med upphovsmannens tillstånd och är underställd sedvanliga upphovsrättsliga regler. Det betyder att du som användare ska inhämta skriftligt samtycke från den som har producerat eller gjort materialet tillgängligt med upphovsmannens tillstånd innan du reproducerar innehållet. Detta gäller även bilder och grafik.

GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH POSTA MATERIAL, TILL EXEMPEL BILDER, TEXT, GRAFIK MM. SAMTYCKER DU TILL ATT EPLA FRITT FÅR ANVÄNDA ALLT MATERIAL SOM LÄGGS UT PÅ WEBBPLATSEN FÖR ATT GÖRA REKLAM FÖR OCH MARKNADSFÖRA WEBBPLATSEN ELLER BUTIKER PÅ WEBBPLATSEN.

Användning av EPLA-logotypen

Det är tillåtet att använda Epla-logotypen i omnämnande av och reklam för webbplatsen på bloggar, forum, i media, med mera. Det är tillåtet att använda Epla-logotypen i marknadsföring av egna produkter som säljs via eller tillsammans med webbplatsen Epla. Det är tillåtet att använda Epla-logotypen i länkar till webbplatsen. Det är inte tillåtet att koppla samman logotypen eller webbplatsen med information som inte är relevant för webbplatsen eller som strider mot lagstiftning eller gällande regelverk. Det är inte heller tillåtet att använda Epla-logotypen i marknadsföring av egna produkter som inte säljs genom eller tillsammans med webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

EPLA ÄR INTE ANSVARIG GENTEMOT NÅGON PART FÖR EVENTUELLA DIREKTA ELLER  INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUST AV NÅGOT SLAG I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER NÅGON RESURS SOM DENNA WEBBPLATS LÄNKAR ELLER HÄNVISAR TILL, ELLER SOM DU FÅR TILLGÅNG TILL VIA DENNA WEBBPLATS, ELLER FÖR ANVÄNDNING ELLER NEDLADDNING AV, ELLER TILLGÅNG TILL, NÅGOT MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, DÄRIBLAND, UTAN BEGRÄNSNING, FÖR FÖRLUST AV INKOMST, DRIFTSTOPP, FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA, ÄVEN OM EPLA HAR BLIVIT UPPMÄRKSAMMAD OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR ELLER FÖRLUSTER KAN UPPSTÅ. OVANSTÅENDE BEGRÄSNINGAR GÄLLER DOCK EJ FÖR SKADOR SOM ORSAKATS AV EPLA TILL FÖLJD AV GROV VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅT

Epla garanterar inte att innehållet på denna webbplats är korrekt eller skyddas av upphovsrätt. Epla garanterar inte att produkter som säljs på webbplatsen är autentiska eller inte skyddade av upphovsrätt, patent, mm. Epla ansvarar inte för material, information, synpunkter och produkter som förmedlas till, postas på, säljs via, eller på annat sätt görs tillgängliga genom webbplatsen. Användning av sådant material, information, synpunkter och produkter som säljs via webbplatsen är på eget ansvar. Epla frånskriver sig utan begränsning, allt ansvar för skador eller ekonomiska förluster, både direkta och indirekta, till följd av användning av denna webbplats, eller innehållet i den. Epla ansvarar ej för skador eller ekonomisk förlust, både direkta och indirekta, som uppstår till följd av användning av produkter som sålts och köpts via webbplatsen. Begränsningen gäller dock ej vid grov vårdslöshet eller uppsåt.