Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmänt

Detta dokument beskriver vilken personlig information som lagras om dig på webbplatsen epla.se och hur vi behandlar denna information. Genom att registrera dig som användare av denna webbplats och acceptera denna policy om personlig integritet, accepterar du de handlingsregler som anges i denna policy om personlig integritet.

Denna integritetspolicy och eventuell annan information på webbplatsen kan ändras eller uppdateras. Du är skyldig att hålla dig informerad och uppdaterad om dessa villkor. Vi rekommenderar därför att du besöker och läser igenom dessa varje gång du besöker webbplatsen.

Vilken information lagras på webbplatsen?

För dig som är köpare

När du upprättar ett användarnamn på webbplatsen epla.se, kommer följande personlig information att samlas in och lagras:

Fullständigt namn

Lösenord

E-postadress

När du handlar i en epla-butik kommer följande personlig information att samlas in och lagras:

Kontouppgift

Adress

Leveransinformation

Alla inloggningar och all handel via webbplatsen loggas och lagras. Vissa sidor på webbplatsen kommer att kunna samla in annan personlig information såsom preferenser och favoriter.

För dig som är säljare

När du upprättar en epla-butik, kommer följande personlig information att samlas in och lagras:

Namn

telefonnummer

adress

inloggningar och all handel via epla butiken loggas och lagras

Gemensamt för säljare och köpare

Öppen information

Information som du lägger in i din butik eller när du postar meddelanden på forum, bloggar, och liknande, lagras också på webbplatsen. Denna information kommer att vara öppet tillgänglig för andra användare av webbplatsen och ska betraktas som offentligt tillgänglig information. Du bör därför inte lägga in personlig eller känslig information på dessa sidor.

Syfte med lagring av information

För dig som är köpare

Epla lagrar personlig information som är nödvändig för att autentisera användare på webbplatsen, för att administrera och genomföra handel och betalning i butiker på webbplatsen, för att administrera avgifter från butiker till Epla och för att tillhandahålla en skräddarsydd och anpassad användarupplevelse på webbplatsen. Vidare används personuppgifterna för att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring avseende Eplas tjänster och produkter från betrodda partners.

För dig som är säljare

Epla lagrar personlig information som är nödvändig för att autentisera användare på webbplatsen, för att kunna upprätta epla-butik, för att administrera och genomföra handel och betalning i butiker på webbplatsen samt för att administrera avgifter från butiker till Epla. Vidare används personuppgifterna för att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring avseende Eplas tjänster och produkter från betrodda partners.

Dina rättigheter om dina personuppgifter

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Sekretess

Epla förpliktar sig att skydda din sekretess på webbplatsen och kommer inte att publicera eller på annat sätt röja personligt identifierbar information med undantag för följande:

  • Information som är markerad som offentligt tillgänglig information eller information som du själv lägger ut på öppna sidor, t.ex. i en epla-butik eller via blogg- eller foruminlägg.
  • För alla epla-butiker måste en kontaktperson anges. Fullständigt namn på kontaktpersonen kommer att ligga öppet tillgängligt på butikens sidor.
  • Information som är nödvändig för att genomföra en handel eller en transaktion anges och/eller skickas vidare till butiken/butikerna man handlar med.