Information vid köp via epla.se

Allmänt

Du förstår och accepterar att Epla endast är en teknisk tillrättaläggare för handel via webbplatsen epla.se. Epla uppträder således som mellanhand och är inte part i försäljningen mellan dig som köpare och säljaren. Epla har inte något ansvar gentemot säljare eller köpare utöver det som står i dessa bestämmelser. Frågor kring en vara i en butik hanteras därför direkt med säljaren och inte via Epla.

Vid köp av produkter gäller antingen konsumentköplagen (1990:932) eller köplagen (1990:931) beroende på vem du köper av.

Om säljaren agerar i egenskap av privatperson och du som köper också är en privatperson blir köplagen tillämplig i den mån ni inte kommer överens om att något annat ska gälla.

Agerar säljaren i egenskap av näringsidkare och du som köper är en privatperson blir däremot konsumentköplagen och distans- och hemförsäljningslagen tillämpliga. Dessa lagar innehåller många tvingande bestämmelser vilket innebär att de inte kan avtals bort. Lagarna innehåller bl.a. kring leverans, garanti, reklamation mm. och olika rättigheter är förknippade med de olika lagarna. I epla butiken ska det framgå om du köper av en näringsidkare eller en privatperson.

Här hittar du konsumentköplagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900932.HTM

Här hittar du köplagen: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.HTM

Hur går köpet till?

Pris och betalningsform

Priset för varan, inklusive moms samt övriga avgifter, anges för alla varor i de olika butikerna. Frakt och eventuella andra avgifter anges när köpet fullföljs. Det tillkommer inte några ytterligare kostnader på varan efter det att köparen har accepterat och fullföljt köpet.

Köparen är skyldig att använda tillgänglig betalningsform som anges för produkten i butiken man handlar i.

Orderbekräftelse

Vid köpets fullföljande skickas en orderbekräftelse till köparen med kopia till säljaren. Orderbekräftelsen skickas endast elektroniskt och är köparens köpdokumentation.

Varan, priset på varan och alla avgifter och arvoden beskrivs i orderbekräftelsen. Det framgår också av orderbekräftelsen vem som är säljare och vilken betalningsform som valts,.

Ånger- och returrätt för dig som handlar av en säljare i egenskap av näringsidkare

Alla som köper en vara från en näringsidkare har enligt lag 14 dagars ånger- och returrätt, eller 7 arbetsdagar från den dag då köparen tar emot varan eller en väsentlig del av den. Ett köp ångras genom att sända säljaren ett meddelande härom, jfr. 2 kap 9 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Varan ska vid retur vara i väsentligen oförändrat skick, förutom om viss åtgärd varit nödvändig för att undersöka varan eller annan omständighet, som inte kan hänföras till köparen, gjort att varan förstörts eller förändrats.

Om köparen använder sig av sin ångerrätt, är säljaren skyldig att ta tillbaka varan och betala tillbaka priset för varan, inklusive alla avgifter och arvoden men inte returporto. Returporto är köparen själv skyldig att täcka.